rainbow

Projektforløb

Herunder ses et kort gennemgang af et projekt

Best Energy finder en egnet placering for nye møller og udarbejder forslag til projekt

 

Kommunen har eller udarbejder en overordnet kommuneplan

 

Best Energy udarbejder en VVM-redegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet)

 

Der afholdes informationsmøder for naboer og andre interesserede

 

20 % af møllerne udbydes i nabosalg

 

Kommunen udarbejder forslag til lokalplan

 

Lokalplansforslaget kommer i offentlig høring

 

Lokalplan vedtages

 

Byggetilladelse til møllerne udstedes

 

Tilslutningsaftale med det lokale el-net selskab

 

Vejanlæg og møllerne etableres

 

Møllerne sættes i drift.

"Vi står over for to alvorlige kriser. Den økonomiske krise og en klima- og ressourcekrise. På sigt er den eneste måde at løse begge kriser at sammentænke udfordringerne og løsningerne. Vi bliver nødt til at udvikle grønne løsninger, der begrænser ressourcespildet, simpelthen fordi der er så stort pres på verdens ressourcer."

 

Miljøminister Ida Auken (07-11-2011)