rainbow

Projektforløb

Herunder ses et kort gennemgang af et projekt

Best Energy finder en egnet placering for nye møller og udarbejder forslag til projekt

 

Kommunen har eller udarbejder en overordnet kommuneplan

 

Best Energy udarbejder en VVM-redegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet)

 

Der afholdes informationsmøder for naboer og andre interesserede

 

20 % af møllerne udbydes i nabosalg

 

Kommunen udarbejder forslag til lokalplan

 

Lokalplansforslaget kommer i offentlig høring

 

Lokalplan vedtages

 

Byggetilladelse til møllerne udstedes

 

Tilslutningsaftale med det lokale el-net selskab

 

Vejanlæg og møllerne etableres

 

Møllerne sættes i drift.

Den globale opvarmning

"Og lad os så til sidst stille os selv spørgsmålet: Hvad nu, hvis klimaforandringerne ikke er reelle og menneskeskabte? Hvad nu, hvis forskerne om 20, 30 eller 40 år måtte indse, at de havde taget fejl, at alarmen blev afblæst. Ja, hvad så? Hvad ville være det værste, der ville være sket i vores samfund? Jo, vi ville stå med et samfund, der er bygget på renere teknologier.

Et samfund, der udnyttede energien og ressourcerne langt bedre end i dag. Vi ville have renere luft, og vi ville være langt mindre afhængige af leverancer af fossile brændstoffer, som vi ellers risikerede at skulle indkøbe hos ustabile regimer.

I betragtning af, at vi om 40 år ikke er 6,5, men omkring 9 milliarder mennesker på kloden, synes jeg egentlig ikke, at valget er så svært."

Conni Hedegaard