rainbow

Hejmdal/Påbøl Plantage

Projektet omfatter seks vindmøller

Projektet er omfattet af VE-lovens bestemmelser om Køberetten, hvilket betyder at 20% af den samlede produktionskapacitet udbydes til lokale borgere til kostpris.

 

Med lokale borgere forståes privatpersoner over 18 år med bopæl indenfor en radius af 4,5 km i forhold til den nærmeste mølle, som har forkøbsret til op til 50 andele - sekundært alle privalpersoner over 18 år med bolæp i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Der udbydes i alt 13.240 andele á 2.600 kroner.

 

Sidste frist for tegning af andele er den 28. november 2017.

 

Materialet vedr. Køberetsordningen kan downloades herunder:

 

 

KORT OM PROJEKTET


Best Energy A/S har i samarbejde med lokale lodsejere indsendt ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommune omkring opsætning af seks vindmøller.

 

Kommunen vedtog på byrådsmødet den 13. juni 2017 lokalplanen, der muliggør opgørelsen af de seks møller, og VVM-tilladelse samt byggetilladelse til projektet er givet.

 

Anlægsarbejdet er i fuld gang og møllerne forventes idriftsat omkring årsskiftet 2017/2018.

 

Du kan også følge med på projektets egen Facebook-side: www.facebook.com/hejmdalvind