rainbow

Gilbjergvej

Projektet omfatter fire vindmøller

Ved Gilbjergvej har Best Energy i samarbejde med Wind1 opført fire vindmøller af typen VESTAS V90.

 

Projektet er godkendt af Billund Kommune den 24. januar 2012 med vedtagelse af lokalplan 244 med tilhørende vvm-redegørelse.

 

Projektet har været omfattet af VE-lovens bestemmelser om Køberetten, hvilket betyder at 20% af den samlede produktionskapacitet blev udbudt til lokale borgere til kostpris. Sidste frist for tegning af andele var den 10. april 2012.

 

Møllerne blev idriftsat ultimo 2012.

 

Udgravning 11. august 2012 - Mulden er rømmet af og der tegner sig en ny mølleplads

 

Udgravning 21. august 2012 - Den første af fire udgravninger til fundamenter står klar

 

Renselag2. august 2012 - Der støbes et tyndt renselag i bunden af udgravningen