rainbow

Vindmøller og kommunen

Der er også penge til kommunen, når vinden blæser

Vindmøller har også betydning for lokalområdet, når det drejer sig om økonomi.

 

Således har kommunen mulighed for at få et tilskud på 88.000 kroner pr. installeret MW.

 

Med udgangspunkt i "Vindmølleplan for Billund Kommune" er det realistisk at kommunen i løbet af de kommende år får installeret nye møller med en samlet effekt på op til 80 MW, hvilket kan give kommunen et samlet tilskud på godt 7 mio. kroner.

 

7 mio. kroner som kommunen skal anvende til et af følgende formål:

 

  • anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen
  • kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

 

Dertil kommer, at såfremt møllerne ejes lokalt, vil dette på sigt give kommunen et øget skatteprovenu.

"For over 2000 år siden blev vindmøller brugt til vandingsystemer i Kina. For over 2000 år siden blev de brugt til at male korn på Kreta. Og nu bliver de brugt til at skabe ren grøn energi til hele verden - det skal de blive ved med."

 

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (13-01-2012)