rainbow

Links

Her har vi samlet en række links

VidenOmVind - Information om vindmøller og naboforhold

 

Energistyrelsen - styrelsen side om Vindkraft og Vindmøller

 

Danmarks Vindmølleforening - foreningen for vindkraftinteresserede i Danmark

 

Energinet DK - om køberetsordning og værditabsordning

 

Billund Kommune - Billund Kommunes Vindmølleplan

 

Retsinformation - "Lov om fremme af vedvarende energi"

"Vi står over for to alvorlige kriser. Den økonomiske krise og en klima- og ressourcekrise. På sigt er den eneste måde at løse begge kriser at sammentænke udfordringerne og løsningerne. Vi bliver nødt til at udvikle grønne løsninger, der begrænser ressourcespildet, simpelthen fordi der er så stort pres på verdens ressourcer."

 

Miljøminister Ida Auken (07-11-2011)